برو بچ باحال خوش اومدید

پنج داستان کوتاه

 

مردي در كنار رودخانه‌اي ايستاده بود.

ناگهان صداي فريادي را ‌شنید و متوجه ‌شد كه كسي در حال غرق شدن است.

فوراً به آب ‌پرید و او را نجات ‌داد...

اما پيش از آن كه نفسي تازه كند فريادهاي ديگري را شنید و باز به آب ‌پرید و دو نفر ديگر را نجات ‌داد!

اما پيش از اين كه حالش جا بيايد صداي چهار نفر ديگر را كه كمك مي‌خواستند ‌شنید ...!

او تمام روز را صرف نجات افرادي ‌كرد كه در چنگال امواج خروشان گرفتار شده بودند ، غافل از اين كه چند قدمي بالاتر ديوانه‌اي مردم را يكي يكي به رودخانه مي‌انداخت...!


ميگويند حدود ٧٠٠ سال پيش، در اصفهان مسجدي ميساختند.

روز قبل از افتتاح مسجد، کارگرها و معماران جمع شده بودند و آخرين خرده کاري ها را انجام ميدادند.

پيرزني از آنجا رد ميشد وقتي مسجد را ديد به يکي از کارگران گفت: فکر کنم يکي از مناره ها کمي کجه!

کارگرها خنديدند. اما معمار که اين حرف را شنيد، سريع گفت : چوب بياوريد ! کارگر بياوريد ! چوب را به مناره تکيه بدهيد. فشار بدهيد. فششششششااااررر...!!!

و مدام از پيرزن ميپرسيد: مادر، درست شد؟!!

مدتي طول کشيد تا پيرزن گفت : بله ! درست شد !!! تشکر کرد و دعايي کرد و رفت...

کارگرها حکمت اين کار بیهوده و فشار دادن مناره را پرسيدند ؟!

معمار گفت : اگر اين پيرزن، راجع به کج بودن اين مناره با ديگران صحبت ميکرد و شايعه پا ميگرفت، اين مناره تا ابد کج ميماند و ديگر نميتوانستيم اثرات منفي اين شايعه را پاک کنيم...

اين است که من گفتم در همين ابتدا جلوي آن را بگيرم !


روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو 3 پند می دهم که کامروا شوی.

اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!

دوم اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی !

سوم اینکه در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی !!!

پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من  می توانم این کارها را انجام  دهم؟

لقمان جواب داد :

اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که میخوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد .  

اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا که خوابیده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است .  

و اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای می گیری و آنوقت بهترین خانه های جهان مال توست...


مردي براي اصلاح سر و صورتش به آرايشگاه رفت در بين کار گفت و گوي جالبي بين آنها در گرفت.
آنها در مورد مطالب مختلفي صحبت کردندوقتي به موضوع خدا رسيد
آرايشگر گفت: من باور نمي کنم که خدا وجود دارد.
مشتري پرسيد: چرا باور نمي کني؟
آرايشگر جواب داد: کافيست به خيابان بروي تا ببيني چرا خدا وجود ندارد؟ شما به من بگو اگر خدا وجود داشت اين همه مريض مي شدند؟ بچه هاي بي سرپرست پيدا ميشد؟ اگر خدا وجود داشت درد و رنجي وجود داشت؟
نمي توانم خداي مهرباني را تصور کنم که اجازه دهد اين همه درد و رنج و جود داشته باشد.
مشتري لحظه اي فکر کرد اما جوابي نداد چون نمي خواست جر و بحث کند.
آرايشگر کارش را تمام کرد و مشتري از مغازه بيرون رفت به محض اينکه از مغازه بيرون آمد مردي را ديد با موهاي بلند و کثيف و به هم تابيده و ريش اصلاح نکرده ظاهرش کثيف و به هم ريخته بود.
مشتري برگشت و دوباره وارد آرايشگاه شد و به آرايشگر گفت:ميدوني چيه! به نظر من آرايشگرها هم وجود ندارند.
آرايشگر گفت: چرا چنين حرفي ميزني؟ من اينجا هستم. من آرايشگرم.همين الان موهاي تو را کوتاه کردم.
مشتري با اعتراض گفت: نه آرايشگرها وجود ندارند چون اگر وجود داشتند هيچکس مثل مردي که بيرون است با موهاي بلند و کثيفو ريش اصلاح نکرده پيدا نمي شد.
آرايشگر گفت: نه بابا! آرايشگرها وجود دارند موضوع اين است که مردم به ما مراجعه نميکنند.
مشتري تاکيد کرد: دقيقا نکته همين است. خدا وجود دارد. فقط مردم به او مراجعه نميکنند و دنبالش نمي گردند.
براي همين است که اين همه درد و رنج در دنيا وجود دارد.!


از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چه بنا كردی؟

گفت : چهار اصل
1- دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم
2- دانستم كه خدا مرا میبیند پس حیا كردم
3- دانستم كه كار مرا دیگری انجام نمی دهد پس تلاش كردم
4- دانستم كه پایان كارم مرگ است پس مهیا شدم

+ نوشته شده در  جمعه دوم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 21:20  توسط محمد بالایی  | 

جوک

 

نگاه من به روز سالگرد ازدواجمان همانند نگاه يك گوسفند است به روز عيد قربان day dreaming

مرد داشت در خيابان حركت مي كرد كه ناگهان صدايي از پشت گفت:

- اگر يك قدم ديگه جلو بري كشته مي شي .

مرد ايستاد و در همان لجظه اجري از بالا افتاد جلوي پاش.مرد نفس راحتي كشيد و با تعجب دوروبرشو نگاه كرد اما كسي رو نديد .بهر حال نجات پيدا كرده بود . به راهش ادامه داد .به محض اينكه مي خواست از خيابان رد بشه باز همان صدا گفت :
- ايست
مرد ايستاد و در همان لحظه ماشيني با سرعت عجيبي از جلويش رد شد .بازم نجات پيدا كرد .مرد پرسيد تو كي هستي و صدا جواب داد من فرشته نگهبان تو هستم . مرد فكري كرد و گفت :
-پس اون موقعي كه من داشتم ازدواج مي كردم تو كدوم گوري بودي ؟
rolling on the floor

 

بسيجيه ميره لاس وگاس ، زنگ ميزنه به خانمش ميگه : فكر كنم شهيد شدم ؟! خانمش ميگه چرا؟ ميگه : آخه اينجا بهشتهtongue

 به پشه ميگن چطور زمستونها نيستي پشه ميگن نه اين كه تابستونها خيلي تحويلم ميگيرين!sleepy

حتماً روي ديوار بهشت نوشته : لعنت بر پدر و مادر كسي كه در اين مكان سيب بخورد angel

و اينگونه بود كه پس از ديدار يوسف و زنان مصر ، پرتقال خوني به بازار آمد!smug

آبادانيه ميره تهرون سوار اتوبوس ميشه ، به راننده بليط ميده. راننده ميگه آقا اين بليط ماله آبادانه ! آبادانيه ميگه : كوكا چيشتو خوب باز كن ! روش نوشته آبادان و حومه!..big grin


 تست فيزيك كنكور : سرعت نور چه قدر است؟  ۱- بد نيست  ۲- خوب است  ۳- الحمدالله   ۴- تو خوبي؟whistling

روزي عقابي خسته داشت پرواز ميكرد كه ناگهان گنجشك آباداني ميره طرفش ميگه كاكا وسعت پر و حال ميكني عقابه ميگه بروحوصلت و ندارم گنجشكه بازم پيله ميكنه ميگه كاكا وسعت باله رو حال ميكني عقابه بازم ميگه بروحوصلت و ندارم وگرنه ميام يه كاري ميكنم پرات بريزه گنجشكه ميگه مردي بيا عقابه ميره طرف گنجشكه ميزنه پراشو ميروزنه گنجشكه در حال افتادان ميگه ميگه كاكاهيكل و حال ميكنيlaughing

 آيا ميدانستيد كه بزبزه قندي اولين بز ديابتي تاريخ است !hee hee

دو تا آباداني به هم مي رسن. اولي مي گه: جات خالي ديروز رفتم شكار هفت تا خرگوش چهار تا آهو سه تا شير شكار كردم.
دومي ميگه: همش همين؟
اولي مي گه: بابا، آخه با يك تير مگه بيشتر از اينم مي شه؟
دومي ميگه : تازه تفنگم داشتي؟
I don't want to see

 به نظر شما كمك فنر ماشين بيگلي بيگلي كه گوريل انگوري روش مينشست چي بود؟

از يه بسيجي مي پرسن دو خط موازي چه خطي هستند؟ ميگه دو خط موازي خطي هستند كه هيچ وقت به هم نميرسند مگر به دستور مقام معظم رهبريbig grin

 يارو لنگ بوده با كشتي ميره سفر...وقتي برميگرده رفيقش ميگه خب سفر خوش گذشت؟؟ ميگه نه بابا همش استرس داشتم هي مي گفتن لنگرو بندازين تو آب.cowboy

آبادانيه ميره تو يه كتابفروشي .... ميگه : وولك پوستر مو رو داري ؟ ........... كتابفروش ميگه : نه ........ آبادانيه مي گه : وي ي ي تو هم تموم كردي ؟!!!smug

يك تهراني داشت براي يك آباداني لاف ميزد و ميگفت : من يك سگ دارم وقتي ميخواد بياد تو خونه در ميزنه!آبادانيه گفت : ولك ، مگه كليد نداره ؟rolling on the floor

 به يكي ميگن خيلي آقايي ، ميگه ما بيشتر!thumbs up

حيف نون به دوستش ميگه كجا به دنيا اومدي؟ ميگه: بيمارستان. حيف نون ميگه آخي مريض بودي؟worried

 دوتا نوشابه با هم دعوا مي كنند نوشابه زرد به سياه مي گه : هنوز نزدمت سياه شدي ؟؟؟worried

يك روز دو تا آباداني واسه هم خالي مي بستند . اولي ميگه : ما يه كوه كنار خونه مون داريم كه هر وقت مي گيم حميد . دو سه بار ميگه حميد.... حميد.... حميد....دومي ميگه : اين كه چيزي نيست . ما يه كوه داريم كنار خونه مون كه هر وقت مي گيم حميد . ميگه : كدوم حميد؟loser

مامانه به بچه هه مي گه : مي دونم شيطون گولت زد موهاي خواهرتو كشيدي ! 
بچه هه مي گه : آره ولي لگدي كه زدم تو شيكمش ابتكار خودم بود.
rolling on the floor

خبرنگار از يه آباداني ميپرسه ، جمعيت آبادان چقدر هست؟ آباداني در جواب ميپرسه با حومه يا بدون حومه؟ خبرنگار ميگه با حومه آباداني ميگه با حومه ميشه هفتاد ميليونsick

 از يكي ميپرسن گشنگي سخت تره يا عاشقي ؟ ميگه از قديم گفتن گشنگي نكشيدي كه عاشقي يادت بره ولي شما تا حالا تو خيابون دستشوئيت نگرفته كه جفتش يادت بره؟؟big grin

 موسسه آموزشي بانو دانشجو مي پذيرد: آموزش گيتار توسط بانو زليخا ، با تخفيف ويژه آدرس :مصر، پشت معبد عامون ،نرسيده به سيلوهاي گندم ۵۰% تخفيف براي كساني كه نامشان يوسف است.sleepy

به غضنفر ميگن : واجبي چيست ؟ ميگه :پودريست باستاني كه در حداكثر ۵دقيقه ميرزاكوچك خان جنگلي را به دكتر الهي قمشه اي تبديل مي كندblushing

يه خانواده شهرستاني واسه زندگي ميان تهران به بچه خانواده ميگن ، خونه هر كي در زدي نگو ( مويوم ) بگو منم ۰ طرف ميگه اگه بوگوم‎ ( منم ) اونا از كجا بفهمن كه ( مويوم ؟ ).day dreaming

يكي تو استاديوم بوده داشته فوتبال نگاه مي كرده هي مي گفته عجيبه واقعا عجيبه.مي گن چي عجيبه؟ مي گه: ۱۰۰ هزار تماشاچي ۲۲ تا بازيكن ۳ تا داور .مي گن خوب چيش عجيبه؟ مي گه گنجشكه همه رو ول كرده ريده رو سر من!!!I don't want to see

از يك معتاد ميپرسن چطور شد كه معتاد شدي؟ ميگه با بچه‌ها قرار گزاشتيم روزهاي تعطيل تفريحي بكشيم يه هويي خورديم به عيدنوروز sick

 يارو زنش رو مي بره سونوگرافي ، بهش مي گن : بچت پسره 
يارو مي گه : جدي ؟ ... تورو خدا بگو اسمش چيه ؟
laughing

يارو پول نداشته دماغشو عمل كنه، با دست دماغشو ميگيره بالا بهش تافت ميزنه!!...silly

 يارو ميره طوطي سخنگو بخره ، فروشنده بهش يه جغد ميندازه 
بعد از يه مدت دوستاي يارو بهش مي گن : ياد گرفته حرف بزنه يا نه ؟
يارو مي گه : هنوز نه ، ولي خيلي توجه مي كنه !
time out

غضنفر داشته از تو جزيره آدم‌خورا رد ميشده،‌ يهو ميبينه آدم خورا محاصرش كردن. بيچاره جفت مي‌كنه با حال زار ميگه: اي خدا بدبخت شدم!‌ يهو يك صدايي از آسمون مياد: نترس بندة من، بدبخت نشدي! اون سنگ رو از جلوي پات بردار بكوب به سر رئيس قبيله. غضنفر خوشحال ميشه،‌ سنگ رو ميكوبه تو كلة ‌رئيس قبيله. رئيسِ قبيله جابه‌جا ميميره، باقي افراد قبيله شاكي ميشن، نيزه به دست، شروع مي‌كنن دويدن طرف غضنفر! يهو يك صدايي از آسمون مياد: خوب بنده من، حالا ديگه بدبخت شديbig grin

 طرف داشته با خره فوتبال بازي ميكرده.بهش ميگن چرا با خر بازي ميكني؟ ميگه همچينم خر نيست. ۳ به ۱ جلوئه!smug

يه روز يه ديوونه داشته با خودش ميخنديده بهش ميگن چرا داري ميخندي ميگه يه جك به خودم گفتم خيلي باحال بود تا حالا نشنيده بودم.laughing

يه روز ۴ تا حيف نون سوار آسانسور ميشن هر كاري ميكنن آسانسور حركت نميكنه .... يه مرده با كت شلوار و سامسونت مياد دكمه آسانسورو ميزنه .... راه ميفته ... يكي از حيف نونها ميگه : به افتخار آقاي راننده صلواتsmug

غضنفر رفت تعليم رانندگي رفيقش پرسيد چطور بود ؟ گفت : گفت خوب بود ولي مربيه خيلي مذهبي بود . هر طرف من مي پيچيدم مي گفت يا امام رضا يا ابوالفضلbig grin

 حيف نون ميره جوراب فروشي به يارو ميگه يه جوراب ميخوام . فروشنده ميگه مردونه ؟ حيف نون دست ميده ميگه : مردونه.surprise

خداوند هيچ موقع از تو سوال نمي كنه چه نوع ماشيني روندي؟ اما حتما از تو خواهد پرسيد چند نفر پياده را به مقصد رساندي....... قابل توجه دخترها كه هر چي بوق ميزني ناز ميكنن...... نميدونن هدف پسرها الهيهsleepy

غضنفر راننده تاكسي ميشه  و يه روز به مسافرش كه شبيه ژاپني‌ها بوده ميگه آقا ببخشيد شما ژاپني هستيد اون ميگه نه ، براي بار دوم ازش مپرسه آقا شما ژاپني نيستيد؟ بازم طرف ميگه نه ، بارسوم بازم ميپرسه ياروه از كوره در ميره ميگه آره هستم غضنفر ميگه ولي به قيافت نمياد.smug

نيروي انتظامي ميريزه خونه مش قاسم ، مش قاسم هم با منقل مي‌پره تو استخر و داد ميزنه: از اينجا به بعدش به شما ربطي نداره، به نيروي دريايي ربط دارهlaughing

پسره ميره خواستگاري، پدر عروس ميگه مهريه دخترم صد بشكه بنزِينه! پدر داماد ميگه پسرم! پاشو پاشو بريم يك دختر گازِسوز پيدا كنيم!big grin

 حيف نون رو براي اولين بار مي برند توي هلي كوپتر ، توي آسمان از سمت چپي‌اش مي پرسه : شما گرمتونه ؟
طرف مي گه : نه
از سمت راستي‌اش مي پرسه شما گرمتونه ؟
اون يكي هم مي گه نه
بعد حيف نون بلند مي گه : آقاي خلبان هيچ كس گرمش نيست. اون پنكه سقفي رو خاموشش كن !
tongue

غضنفر عينك دودي مي زنه ميره خيابون يهو دخترش رو ميبينه مي زنه تو گوشش و ميگه اين موقع شب بيرون چي كار ميكني؟ دختره ميگه اشكال از عينكته. غضنفر عينكشو بر ميداره دوباره مي زنه تو گوش دخترش و ميگه خوب شد فهميدم از ديشب تا حالا كجا بودي؟rolling on the floor
 

ارمنيه و تركه و رشتيه و اصفهانيه يك عمر رفيق بودن . باري ، از بخت بد ، ارمنيه مرحوم مي شه ، باقي رفقا هم ميرن تشييع جنازش . رسم اين ملت هم گويا اين بوده كه هر كدوم از نزديكان بايد دم آخري يك پولي مي انداختن تو قبر ، خلاصه اول تركه ميره بالاسر قبر و كلي گريه زاري مي كنه و آخر هم دست مي كنه ، ده تا هزاري مي اندازه تو قبر ، بعد رشتيه مياد باز كلي آه و ناله مي كنه و بعد هم دست مي كنه ده تا هزاري ميندازه تو قبر ، آخري نوبت اصفهانيه مي شه ، مياد جلوي قبر كلي گريه زاري مي كنه ، آخرش هم با بغض ميگه : شرمنده ، من صبح وقت نشد برم بانك پول بگيرم . بعد يك چك سي‌هزارتومني مي‌نويسه مي اندازه تو قبر ، بيست‌هزارتومن بقيشو برميدار .batting eyelashes

دفترچه خاطرات غضنفر : خيلي فقير بوديم ،هيچ پولي نداشتيم ، مادرم قادر به زاييدن من نبود ، خاله ام مرا زاييد big grin

از غضنفر میپرسن: صورتي چه رنگيه؟ مي‌گه: قرمز يواش!not worthy

به غضنفر میگن: چرا همش داری دور میدوون با ماشینت میچرخی؟می گه: راهنمام گیر کرده!!at wits' end

اصفهانیه برای بچه اش اسمارتیز می خره، روش می نویسه هر 8 ساعت یکیshame on you

حیف نون داشته توالت می ساخته، آجر کم میاره اپن (open) می سازه!

دختر غضنفر پول نداشته دماغش رو عمل کنه، سر دماغش رو می گیره بالا، بهش تافت می زنه!:32:

آبادانيه ميره تهرون سوار اتوبوس ميشه ، به راننده بليط ميده. راننده ميگه آقا اين بليط ماله آبادانه ! آبادانيه ميگه : كوكا چيشتو خوب باز كن ! روش نوشته آبادان و حومه!..

آبادانيه ميره تو يه كتابفروشي .... ميگه : وولك پوستر مو رو داري ؟ ........... كتابفروش ميگه : نه ........ آبادانيه مي گه : وي ي ي تو هم تموم كردي ؟!!!:6qwup3:

به غضنفر ميگن : واجبي چيست ؟
ميگه :پودريست باستاني كه در حداكثر 5دقيقه ميرزاكوچك خان جنگلي را به دكتر الهي قمشه اي تبديل مي كند

به يه غضنفر ميگن چه وقت نه راه پس داري نه راه پيش؟؟؟؟ميگه وقتي که روي اره نشسته ام

لره دست میندازه دورگردن دوست دخترش بلد نیست چی بگه .میگه گردنتو بشکونم

در پی تصمیم اخیر یوزارسیف از این پس در قزوین ارائه بنزین فقط با آوردن برادر كوچكتر امكان پذیر استthumbs up

آموزشگاه زبان اشاره ی یوزارسیف و زلیخا. نرسیده به 4 راه آتون , قصر عزیز مصر حتما یه سر بزن

وزیر بهداشت در خصوص لوازم آرایشی با مارک تقلبی یوزارسیف هشدار داد

در سال اصلاح الگوی مصرف بازگشت بانو زلیخا را به چرخه مصرف تبریک میگوئیم !!!dancing

از کنج لبت بوسه ای چو قند گرفتم ... از قند لبت من مرض قند گرفتم!

یارانه دستانت را قطع نکن من زیر خط فقر محبتهایت هستمrolling on the floor

یک همیشه یک است . شاید در تمام عمرش نتواند بیشتر از یک عدد باشد اما بعضی اوقات می تواند خیلی باشد . یک نگاه . یک سرنوشت . یک خاطره . یک دوست.day dreaming

زن خوب تو دنیا مثلا دایناسوره که نسلش منقرض شده ، ولی مرد خوب مثل سیمرغ ، که از اول هم افسانه بوده big grin

شرط دل دادن ? دل گرفتنه وگرنه یکی بی دل میشه و یکی دو دل !silly

طلا را به وسيله آتش......زن را به وسيله طلا ........و مرد را به وسيله زن امتحان کنيد.tongue

براي اداره کردن خودت از عقلت استفاده کن و براي اداره کردن ديگران از قلبتlove struck

ثمره عمر آدمي يك نفس است و آن نفس از براي يك همنفس است گر نفسي با نفسي هم نفس است آن يك نفس از براي عمري بس است whew!

زندگي سه چيز است : اشكي كه خشك مي شود لبخندي كه محو مي شود يادي كه مي ماند و فراموش نمي شود party

من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی ، ولی با خفت و خواری ، پی شبنم نمیگردم . . .kiss

تک تک روزهایم را میسوزانم ، تا چشمکی شوم برای شب های بی ستاره ات . . .big hug

لنگر عشق زدم بر دل طوفانی تو / تکیه گاهم شده است ساحل بارانی تو . . .day dreaming

عشق یعنی اینکه وقتی میخوای برسونیش ٬ رادیو پیام رو روشن کنی و ببینی کدوم مسیر پر ترافیک تره love struck

گفته بودي که چرا محو تماشاي مني /آن چنان محو که يک دم مژه بر هم نزني /مژه برهم نزنم تا که ز دستم نرود /ناز چشمان تو قدر مژه بر هم زدني sleepy

حديث عشق من و تو،حديث ابر بهاريست،تو از قبيله لبخند،من از قبيله اندوه.
فضاي فاصله صد آه،فضاي فاصله صد کوه،تو از سپيده و نوري،من از شقايق گلگون.kiss

غمگین و بی قرارم زخمی تر از زمانم وقتی تورا ندارم نفرین به هرچه دارم sad

یکی می پرسد اندوه تو از چیست؟ سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟
برایش صادقانه می نویسم برای آنکه باید باشد و نیست... love struck

تورا می خواستم تا در جوانی نمیرم از غم بی همزبانی
غم بی همزبانی سوخت جانم چه می خواهم دگر زین زندگانی؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۸۸ساعت 15:30  توسط محمد بالایی  | 

  چشاتوونو اطراف عکس بچرخووونید

خواهید دید که چطور حلقه ها به چرخش می افتند

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۷ساعت 19:15  توسط محمد بالایی  | 

پنجاه واقعیت که جهان را تغییر می دهد

1) متوسط عمر زنان ژاپنی 84 سال است؛ در حالیکه متوسط عمر زنان بوتسوانایی (کشوری در جنوب آفریقا) بیشتر از 39 سال نیست.

2) در روسیه سالانه بیش از 12 هزار زن در نتیجه خشونت های خانوادگی جان خود را از دست می دهند.

3) نیمی از شهروندان 15 ساله انگلیسی تجربه مصرف مواد مخدر را کسب کرده و یک چهارم جمعیت 15 ساله این کشور نیز سیگار مصرف می کند.

4) یک سوم کسانی که دچار چاقی مفرط هستند در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند.

5) در بین کشورهای توسعه یافته بیشترین آمار در مقوله بارداری زودهنگام به آمریکا و انگلستان اختصاص دارد.

6) آمار زنان گمشده چینی به 44 میلیون نفر می رسد.

7) تعداد زنان آرایشگر برزیلی از تعداد سربازان این کشور بیشتر است.

8)81درصد اعدام های صورت گرفته در سال 2002 در سه کشور جهان به وقوع پیوسته.

9) اطلاعاتی که سوپرمارکت های انگلیسی درباره مشتری های خود جمع آوری می کنند، بیشتر از اطلاعاتی است که حکومت این کشور درباره شهروندانش دارد.


10) در اتحادیه اروپا روزانه هر راس گاو به میزان 5/2 دلار مورد حمایت مالی قرار می گیرد، اما 75 درصد جمعیت قاره آفریقا با پولی بسیار کمتر از این رقم به زندگی روزانه خود ادامه می دهند.

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۷ساعت 19:3  توسط محمد بالایی  | 

نكات ضروري در جهت حفظ سلامتي


گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

Answer the phone by
LEFT ear

برای پاسخ دادن به موبایل از گوش چپ استفاده كنيد


Do not drink coffee
TWICE a day

روزانه بیش از دو فنجان قهوه ننوشید


Do not take pills with
COOL water

قرص و داروها را با آب خیلی سرد مصرف نکنید


Do not have
HUGE meals after 5pm

بعد از ساعت 5:00 از خوردن غذای چرب خوداری کنید


Reduce the amount of
TEA you consume

مصرف چای روزانه را کم کنید


Reduce the amount of
OILY food you consume

از مقدار غذای چرب و اشباع شده با روغن در وعده های غذایی کم کنید


Drink more
WATER in the morning, less at night

در صبح آب بيشتر و در شب آب كمتري بنوشيد


Keep your distance from hand phone
CHARGERS

از گوشی موبایل در زمان شارژ شدن دوری کنید


Do not use headphones/earphone for
LONG period of time

از سمعکهای تلفن ثابت و موبایل برای مدت طولانی استفاده نکنید


Best sleeping time is from
10PM at night to 6AM in the morning

بهترین زمان خواب از ساعت 10:00 شب تا ساعت 6:00 صبح است


Don't lie down immediately after taking Medicine before sleeping

پس از مصرف دارو فوراٌ نخوابيد


When battery is down to the
LAST grid/bar
do not answer the phone as the radiation is 1000 times

زمانیکه باتری موبایل ضعیف است با جايي تماس نگیرید و تماس کسی را پاسخ ندهید چون در این حالت امواج منتشره از گوشی 1000 برابر است
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آذر ۱۳۸۷ساعت 12:37  توسط محمد بالایی  | 

دانلود آهنگ

 

 

دانلود

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم خرداد ۱۳۸۷ساعت 10:12  توسط محمد بالایی  | 

اینم از سیاوش دیگه چی می خواید؟؟

 

 دانلود آهنگ بسیار زیبای دلتنگی که بسیار عالیه و معلومه که روش کار شده

 


 

اسم فایل

دانلود با کیفیت 128

 
Siavash Ghomeyshi - Deltangi

[ Download


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم خرداد ۱۳۸۷ساعت 19:21  توسط محمد بالایی  | 

دانلود کلیپ تصویری

دانلود کلیپ تصویری ما یه مشت سربازیم از سروش هیچکس با هنر نمایی

هیچکس برای اولین بار (دانلود نکنی از کفت رفته)

Ye Mosht Sarbaz Tasviri

دانلود برای موبایل(معمولی)حجم ۲.۷۰۰: دانلود لینک غیر مستقیم

دانلود برای موبایل(صفحه بزرگتر)حجم ۴.۴۰۰:دانلود لینک غیر مستقیم

دانلود برای کامپیوتر(کیفیت پایین)حجم ۶.۱۰۰ :دانلود لینک غیر مستقیم

دانلود برای کامپیوتر(کیفیت متوسط) حجم ۱۰.۳۷۰ :دانلود لینک غیر مستقیم

دانلود برای کامپیوتر(کیفیت عالی) حجم ۲۶.۰۲۵ :دانلود لینک غیر مستقیم

حالشو ببرید نظر یادتون نره

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم خرداد ۱۳۸۷ساعت 22:43  توسط محمد بالایی  | 

اين هم از

كليپ جديد انريكو ايگلسياس(هنوز دو روز از پخشش نمي گذره)

دانلود برای موبایل(حجم ۲.۹۰۰ ): لینک غیر مستقیم

 دانلود برای کامپیوتر (حجم ۲۷.۰۱۶): لینک غیر مستقیم

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم خرداد ۱۳۸۷ساعت 22:49  توسط محمد بالایی  | 

دانلود کلیپ تصویری جدید ring my bells انریکو

دانلود برای موبایل(حجم ۲.۹۴۹ ): دانلود لینک غیر مستقیم

دانلود برای کامپیوتر(حجم ۲۱.۵۷۴): دانلود لینک غیر مستقیم 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم خرداد ۱۳۸۷ساعت 22:47  توسط محمد بالایی  | 

حقیقت دانشگاه

            

اگر از پسرهاي پشت كنكور بپرسيد براي چه مي‌خواهند به دانشگاه بروند جواب حقيقي آنها اين خواهد بود: دختربازي .

اگر از دخترها بپرسيد: میگویند براي انتخاب شوهر .

حالا تكليف اون خانواده بدبخت روشنه كه جوونشون را مي‌فرستند دانشگاه كه مثلا درس بخونه.

ميدونيد توي محيط دانشگاه چه خبره؟ نه؟ پس اينو بخونيد:

* سري به يكي ازخانه هاي دانشجويي پسرها ميزنيم. سه پسر در گوشه اي مشغول پاستور بازي هستند و حسابي جر ميزنند. آنقدر حواسشان پرت است كه يادشان رفته غذا بالاي اجاق داردمي‌سوزد.

* حال سري به خوابگاه دخترها ميزنيم. سه دختر ساعت 12 شب ملحفه‌ها را به هم گره زده‌اند و ازپنجره‌ي اطاق مشغول كشيدن پسري به اطاق خودشان كه طبقه دوم است هستند. ناگهان صداي آژير پليس كه از آن نزديكي مي‌گذرد مي‌آيد و دخترها از ترس ملحفه ها را ول مي‌كنند. پليس به طرف او مي‌آيد و چند روز بعد به پسرك مي‌گويد ما اصلا شما را نديده بوديم.

* سري به يكي از كافي شاپهاي اطراف دانشگاه ميزنيم. يك پسر و دختر كنار هم مشغول حرف زدن هستند. بعد از مدتي پسره با دادن قول ازدواج كردن دختره رو خر میکنه و شروع میکنن به حرفهای عاشقونه بعد از مدتي هم از هم جدا مي‌شوند نه كك اين ميگزه نه اون.

* سر يكي از كلاسهاي درس هستيم 4 پسر پشت سر دختري نشسته‌اند و با تلاش زياد طوريكه نه دختره و استاد و نه بقيه دانشجويان بفهمند دارند با گچ پشت مانتوي دختره مي نويسند (من خرهستم).

* ماه رمضونه دانشجویان. صاحبخانه پسرها دلش به حال آنها مي‌سوزه و براي آنها سوپ مياره.
پسرها بلافاصله سوپ را در ظرفي از ظروف خودشان خالي مي‌كنند و براي دخترهاي دانشجوي همسايه مي‌برند كه بله، اينو ما پختيم. دخترها فكر مي‌كنند كه اينها ديگه آدم شده‌اند و با تعارف سوپ را مي‌گيرند. غافل از اينكه پسرها...

حقيقت اصلي دانشگاه اينه !!!!!!

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۶ساعت 17:19  توسط محمد بالایی  | 

قابل توجه کسايی که زن هاشون رو اذيت ميکنن

قابل توجه تو

اینم چندتا جوک باحال برای بچه های باحال

سردار نقره اي: هدف از جمع آوري ماهواره ها آزار و اذيت مردم نيست بلکه هدف فروش قطعات آن و کمک به مردم ستم ديده ي فلسطين .....

ميدوني فرق تو با آهن چيه؟

.

.

آهن زنگ ميزنه ولي توي گدا اس ام اس هم به زور ميزني

 

دانشجو : موجودي است نحيف ، بي پول و عصبي شبيه انسان كه از تخم مرغ و گوجه تغذيه ميكند و دشمنيه عجيبي با كتاب دارد

 

جديدترين مصوبه ي مجلس
براي كاهش قيمت تخم مرغ به خروس ها وام ازدواج مي دهد

 

به ترکه ميگن مياي بريم هفته دفاع مقدس؟
ميگه نه شما برين من برا چهلمش ميام

 

اگه همه ي گلهاي خوشبوي دنيا رو هم بريزم به پات بازم فرقي نداره چون پات خيلي بو ميده

 

تركه وزير مخابرات ميشه بعد از يه هفته مخابرات ورشكسته ميشه! از طرف دولت هيئتِ تحقيق تشكيل‌ميدن، مي‌بينن براي رفاه حال جامعه ورداشته همه گوشي‌هاي ‌تلفناي همگاني رو بيسيم كرده!

 

تركه ميره قهوه خونه ميگه يك فنجان قهوه چنده.مرده ميگه 500 تركه ميگه شكرش چنده و مرده ميگه مجاني و تركه ميگه پس 2 كيلو شكر بده.

 

www.come2group. sub.ir

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 18:9  توسط محمد بالایی  | 

تست هوش

 

  باید پس از خواندن سئوال در عرض فقط 5 ثانیه به آن جواب

درست را بدهید در پایان تعداد پاسخهای درست شما ضرب در

10 میشود و میزان آی کیو شما را نشان میدهد.

 

1- بعضی از ماهها 30 روز دارند بعضی 31 روز چند ماه 29 روز دارد؟

2- اگر دکتر به شما 3 قرص بدهد و بگوید هر نیم ساعت 1 قرص بخور چقدر طول میکشد تا تمام قرصها خورده شود؟

3- من ساعت 8 شب به رختخواب رفتم و ساعتم را کوک کردم که 9 صبح زنگ بزند وقتی با صدای زنگ ساعت از خواب بیدارشدم چند ساعت خوابیده بودم؟

4- عدد 30 را به نیم تقسیم کنید وعدد 10 را به حاصل آن اضافه کنید چه عددی به دست می آید؟

5- مزرعه داری 17 گوسفند زنده داشت تمام گوسفند هایش به جز 9 تا مردند چند گوسفند زنده برایش باقی مانده است؟

6- اگر تنها یک کبریت داشته باشید و وارد یک اتاق سرد و تاریک شوید که در آن یک بخاری نفتی یک چراغ نفتی و یک شمع باشد اول کدامیک را روشن میکنید؟

7- فردی خانه ای ساخته که هر چهار دیوار آن به سمت جنوب پنجره دارد خرسی بزرگ به این خانه نزدیک میشود این خرس چه رنگی است؟

8- اگر 2 سیب از 3 سیب بردارین چند سیب دارید؟

9- حضرت موسی از هر حیوان چند تا با خود به کشتی برد؟

10- اگر اتوبوسی را با 43 مسافر از مشهد به سمت تهران برانید و در نیشابور 5 مسافر را پیاده کنید و 7 مسافر جدید را سوار کنید و در دامغان 8مسافر پیاده و 4 نفر را سوار کنید و سرانجام بعد از 14 ساعت به تهران برسید حالا نام راننده اتوبوس چیست؟

پاسخها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۸۶ساعت 11:39  توسط محمد بالایی  | 

چگونه پس از بر هم خوردن رابطه، التیام یابیم

The image “http://lklklklklklklklklk.blogfa.com/Photo/l/lklklklklklklklklk.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

 

 

 

وارد شدن بـه رابـطه خیـلی آسـان است، امـا بیـرون آمدن از رابـطه ای کـه دیـگر بـه دردتـان نمی خورد و التیام یافتن از آن کار خیلی سختی است.

بنظر میرسد بـه هر کجـا کـه نگاه میکنید، روابط یا ازدواجهای  بسیـار بـادوامــی را می بینید که در حال فروپاشی است برای کمک به این دسـته افـراد که هنـوز مراحل التیام و بهبودی از برهم خوردن رابطه شان را طی می کنند، پیشنهاداتی ارائه کنیم.

این پیشنهادات از این قبیل اند:

1) هیچ وقت به رابطه ای که برهم خورده است به چشم یک شکست در زندگی نگاه نکنید. شکست به این معنی نیست که کار برای شما تمام شده، شکست یعنی شما یک فرصت دیگر دارید. شکست به این معنی نیست که خدا شما را فراموش کرده، شکست یعنی خدا فکر بهتری برای شما دارد. همیشه شکست های گذشته یا کنونی است که شما را به سمت موفقیتی که همیشه آرزویش را داشتید، راهنمایی میکند.

2) رویتان را از گذشته برگردانید و به سمت آینده نگاه کنید...آینده خودتان. گذشته شما برابر با آینده تان نیست. گاهی اوقات بعد از جدایی در یک رابطه ما هنوز در گذشته مان زندگی می کنیم، و افکارمان همه و همه خرج آن فردی می شود که دیگر از او جدا شده ایم. شما زمانی بهبودی پیدا می کنید که شروع به فکر کردن یا نوشتن در مورد چیزی که از زندگی می خواهید کنید.

3) بدانید و درک کنید که هیچ چیز اتفاقی در زندگی آدم روی نمی دهد و همه چیز نظمی الهی دارد. همه افکار، همه لحظات، هر عملی که انجام می گیرد، هر رابطه و هر پیشامدی که در زندگی شما اتفاق می افتد، برای این اتفاق می افتد که شما را به سمت مرحله بعدی یادگیری و رشد فردیتان راهنمایی و هدایت کند.

4) بدانید که شما هم در بر هم خوردن رابطه سهم داشته اید. وقتی رابطه ای موفق نمی شود، هر دو طرف به یک اندازه باید مسئولیت بر هم خوردن آن را بر گردن گیرند. مهم نیست که اشتباه از طرف که بوده باشد.

5) از تجربیات گذشته درس بگیرید. در همه روابطتان کاملاً هوشیار و آگاه باشید تا دوباره اشتباهات گذشته خود را تکرار نکنید.

6) به خاطر درس هایی که در آن رابطه یاد گرفتید، متشکر باشید. به فرد مقابلتان به عنوان یک معلم احترام بگذارید که به شما کمک کرده این تجربیات را به دست آورید.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۶ساعت 22:21  توسط محمد بالایی  | 

دوست دارم به زبونای مختلف

 

 

به زبان ایتالیایی

: Ti Amo

به زبان یونانی

: S'ayapo philo Su

به زبان روسی

: Ya vas liubli

به زبان پرتقالی

: Amo - te

به زبان فارسی

: Dooset Daram

به زبان آلمانی

: Ich liebe dich

به زبان اسپانیایی

: Te quiero

به زبان سوئدی

: Jag a Iskan dig

به زبان هندی

: Mai tujhe pyaar kartha ho

به زبان فرانسه

: Je t'aime

به زبان ارمنی

: Jiroum em kez

به زبان انگلیسی

: I Love You

به زبان ترکی

: Seni seviyo rum

به زبان دانمارکی

: Jeg elsker dig

به زبان چینی

: Mi tuzya var ruem karata

به زبان سوئیسی

: Cha'ha di ga''rn

به زبان برزیلی

: Eu te arno

به زبان هلندی

: Ik hou van jou

به زبان عربی

: Ohebbak

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۸۶ساعت 10:12  توسط محمد بالایی 

عکس های سه بعدی

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم شهریور ۱۳۸۶ساعت 20:2  توسط محمد بالایی  | 

انواع بوق ها

 

 

 
 
کاربرد
معني
نوع بوق
احوالپرسي با راننده آشنا
سام عليک
يه بوق کوچولو
احوالپرسي با راننده آشنا
به .... خيلي مخلصيم
دو بوق 
احوالپرسي با راننده آشنا
کجايي بي وفا؟
سه بوق
ويژه مسافر کشي
کجا؟
569 بوق
صدا زدن خانم براي رفتن به مهماني
بدو بيا دير شد
بوق بدون وقفه به مدت نيمساعت
جلوي مراکز درماني و بيمارستان ها
سلام
بوق بدون وقفه معمولي
هنگام مشاهده ماشين عروس حتي خالي
معلوم است
بوق با ملودي يا آهنگ عروسي
نشانه ذوق سرشار راننده
ندارد
نصب بوق قطارروي پيکان
نشانه بزرگواري موتور سوار
ندارد
نصب بوق کاميون روي موتور سيکلت
ويژه رانندگاني که عشق پليس بازي دارند
ب بو ... بي بو
نصب آژير به جاي بوق
ويژه روستاييان عزيزي که سالهاست از روستا دور مانده اند و دچار دلتنگي اند
قو قولي قو قو
نصب صداي خروس به جاي بوق
 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۸۶ساعت 19:59  توسط محمد بالایی  | 

آلبوم اسکناس های قدیمی ایرانی

 

--

http://www.bmi.ir/Fa/uploadedFiles/MultimediaFiles/c3e2aa101b664ca.jpg

 

http://www.bmi.ir/Fa/uploadedFiles/MultimediaFiles/05c38dd8387941c.jpg

 

http://www.bmi.ir/Fa/uploadedFiles/MultimediaFiles/9876fb548037499.jpg

 

http://www.bmi.ir/Fa/uploadedFiles/MultimediaFiles/47c989b9f684492.jpg

 

http://www.bmi.ir/Fa/uploadedFiles/MultimediaFiles/ec816f19b3234ef.jpg

 

برای مشاهده ادامه عکسها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید

http://www.j28.biz/index.php?More=136


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۸۶ساعت 19:50  توسط محمد بالایی 

زن پارسی
پروین اعتصامی چنین می سراید :


   كه من پروين فروغ شهر ايرانم ..

     نه پوراندخت، نه آذردخت، نه آتوسا، نه پانته آ

    بلكه آرتميس سپهسالار ايران در نبرد پارس و يونانم

    مرا گر در مقام همسري بيني نه يك همخواب و همبستر

              كه يك همراه و يك يار وفادارم

   نه يك برده مكن اينگونه پندارم كه جوشد خون آزادي به شريانم

        بدون زن كجا ميداشت تاريخ تو؟

          آرش با كمانش؟

         كاوه آهنگر با گرز و سندانش؟

              بدون زن كجا ميداشتي آن شاعر توسي؟

         نگهبان زبان پارسي؟

                    استاد فردوسي ......

         مرا گر در مقام مادري بيني

          مگو با من كه هست فرشي از بهشت زير پايم

          نگاهم كن كه زير پاي من دنيا به جريان است

         ز نور عشق من رخشنده كيهان است

          كه با دستان من گردون به جريان است

    كه جاي پاي من بر چهره سرخ و سپيد و سبز ايران است

           برو اي مرد دگر مبر آسان به لب نامم

                كه من آزاده زن فرزند ايرانم .......

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            ايراني به خود آ ,, گر به خود آيي , به خدايي رسي

            پاينده ايران ,, بدرود ...            
افشين ....

        عالیه صبور   .....  

دختر ایرانی-    آمریکایی  در سن ۱۹ سالگی موفق به کسب کرسی استادی دانشگاه شد 

و بدین ترتیب نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرد .

این عنوان از ۳۰۰ سال پیش تاکنون در اختیار کولین مک لورین، شاگرد فیزیکدان مشهور ایزاک (اسحاق) نیوتن بوده است. 

بیانیه مطبوعاتی کتاب رکوردهای گینس حاکی است عالیه صبور، جوانترین استاد تمام وقت دانشگاه است که تاریخ تاکنون به خود دیده است.

گفتنی است شگفتی های این نابغه جوان تنها به رکورد جوانترین استاد دانشگاه ختم نمی شود.

شاید عالیه صبور و گستره نبوغ او را باید مصداق عینی این گفته یوهان ولفگانگ گوته، شاعر و

اندیشمند آلمانی دانست: دانایی به تنهایی کافی نیست. باید دانش را به کار بست. عالیه صبور در

مصاحبه ای گفت: دانایی، توانایی است بویژه هنگامی که دانسته های خود را با دیگران شریک می

شوی… و همین چند کلمه پرمغز کافی بود تا بیش از پیش تحسین عمومی را برانگیزد.

عالیه صبور در سن ۱۰ سالگی وارد دانشگاه شد و در سن ۱۴ سالگی لیسانس خود را با درجه

ممتاز در رشته ریاضیات کاربردی از دانشگاه ایالتی استونی بروک (در نیویورک) اخذ کرد.

با این وصف او نخستین زن در تاریخ ایالات متحده است که چنین افتخاراتی را کسب کرده است.

صبور، تحصیلات خود را در مقاطع کارشناسی ارشد و PHD در دانشگاه درکسل در رشته مهندسی

متالورژی و مواد به پایان رساند… هنوز سه روز به نوزدهمین سالگرد تولد عالیه صبور باقی مانده

بود(ماه فوریه گذشته) که کرسی استادی دانشگاه کونکوک کره جنوبی را به دست آورد.


                      ايراني به خود آ ,, گر به خود آيي , به خدايي رسي  

http://rooidad.blogfa.com

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 21:13  توسط محمد بالایی  | 

ویژگیهای پسران با کلاس

یک: برداشتن ابرو به مقدار کافی

دو: کشیدن سیگار به همراه چوب سیگار

سه: بحث در مورد انتخابات ریاست جمهوری امریکا

چهار: نگرفتن ناخن های انگشتان دست

پنج: بی اطلاعی از تماشای برنامه تلویزیونی

شش: گوش دادن موسیقی بدون کلام

هفت: نوشیدن نوشابه های انرژی زا

هشت: اظهار عقيده (البته چرت و پرت)

نه: عدم تمایل به ازدواج

ده: تظاهر به عصبی بودن

و...

(تمامی این مطالب به طنز و شوخی بود)

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 19:36  توسط محمد بالایی 

بوسه عاشقانه کودکانه (سفارشی)

بوس الواوا - صور
+ نوشته شده در  شنبه سی ام تیر ۱۳۸۶ساعت 20:38  توسط محمد بالایی  | 

 نبینی واقعا از دستش دادی

         از ما گفتن بود

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم تیر ۱۳۸۶ساعت 12:54  توسط محمد بالایی 

بريكو حال بيا (خوشگلا باید برقصن)

+ نوشته شده در  جمعه یکم تیر ۱۳۸۶ساعت 18:55  توسط محمد بالایی